Viitasaaren Viestin päivitetty toimintakäsikirja

 

VIITASAAREN VIESTI

 

 

 

 

Toimintakäsikirja

Yleisurheilujaosto

 

Päivitetty 11.1.2021

 

 

 

SISÄLLYSLUETTELO

 1. JOHDANTO
 2. VISIO
 • Yleistä
 • Lähitulevaisuuden tavoitteet
 1. JAOSTON ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄJAKO
 • Puheenjohtaja
 • Varapuheenjohtaja
 • Sihteeri
 • Järjestyksenvalvonta
 • Urheilukouluvastaava
 • Kioskivastaava
 • Tulospalvelu
 • Sähköinen ajanotto
 • Lähettäjä
 • Kilpailuvastaava / kilpailutoimikunta / kilpailuilmoittautumiset
 1. URHEILUKOULU
 • Urheilukoulu
 1. HARJOITTELUTOIMINTA
 2. AIKUISURHEILU
 3. KILPAILUTOIMINTA
 4. KORVAUKSET OHJAAJILLE
 5. MUUT URHEILIJOIDEN KULUKORVAUKSET

9.1. Leiritykset

9.2. Kilpailut

 1. PALKITSEMINEN
 2. KOULUTUS JA SEURAN EDUSTUSTEHTÄVÄT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. JOHDANTO

 

Tämä on Viitasaaren Viestin ensimmäinen versio toimintakäsikirjasta. Toimintakäsikirjan tarkoituksena on yleisurheilujaoston toimintatapojen yhtenäistäminen ja selkeyttäminen sekä keskeisten tehtävien vastuualueiden määrittäminen. Toimintakäsikirja vastaa jäsenille ja muille seuran toiminnasta kiinnostuneille, miten, miksi ja missä seura toimii sekä selventää jäsenille yleisurheilujaoston toimintaa ja päätöksentekoa.

Toimintakäsikirjan avulla helpotamme jäseniemme työtä ja perehdytämme uudet jäsenemme helpommin toimintaamme sekä tuleviin tehtäviin. Tulevaisuudessa se auttaa meitä tarkastelemaan, arvioimaan ja kehittämään toiminnastamme laadukkaampaa. Toimintakäsikirjan on tarkoitus jatkossa toimia seuratoiminnan kehitystyökaluna. Tämä myös korostaa seuratoiminnan avoimuutta sekä tasapuolisuutta jäseniämme kohtaan.

Tämä toimintakäsikirja päivitetään ja hyväksytään yleisurheilujaoston kokouksen yhteydessä.

 

 1. VISIO

 

 • Yleistä

Yli 100  –  vuotias  Viitasaaren Viesti on tunnettu monista urheilijoistaan.

Seuran periaatteena on toimia kasvattajaseurana antamalla jokaiselle lapselle mahdollisuus harrastaa monipuolista yleisurheilua. Tukea urheilijoitamme lajeissaan fyysisesti ja henkisesti. Saada mukaan uusia lapsia yleisurheilun pariin, ohjatusti ja turvallisesti.  Toimia yhteistyössä muiden jaostojen ja seurojen kanssa. Seuramme noudattaa reilun ja rehdin urheilun sääntöjä, joihin kielletyt aineet eivät kuulu.

 

 • Lähitulevaisuuden tavoitteet
 • pyrkiä kasvattamaan nuorten urheilevien jäsenten määrää
 • saada vanhemmista lisää aktiivisia osallistujia seuran toimintaan
 • aktivoida myös lasten vanhempia liikkumaan
 • kouluttaa lisää tuomareita / kouluttajia / ohjaajia laadukasta toimintaa varten
 • tukea nuorisourheilijoita matkalla yleisen sarjan urheilijoiksi
 • huolehtia yleisurheilujaoston talouden vakavaraisuudesta turvaamaan toiminnan laatua ja kehittämistä
 • kehittää seuran kotisivuja sekä parantaa tiedotusta sosiaalisen median avulla

 

 1. JAOSTON ORGANISAATIO JA TEHTÄJAKO

 

 • Puheenjohtaja
 • puheenjohtaja johtaa jaoston kokoukset, laatii esityslistat ja kokouskutsut
 • valmistelee toimintakertomuksen sekä toimintasuunnitelman ja budjetin
 • kuuluu pääseuran johtokuntaan
 • vastaa jaoston sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä
 • toiminnallisten sopimusten allekirjoitusoikeus yhdessä pääseuran puheenjohtajan kanssa
 • yhteistyö pääseuran puheenjohtajan kanssa

 

 • Varapuheenjohtaja
 • on tarvittaessa puheenjohtajan varahenkilö

 

 • Sihteeri
 • laatii pöytäkirjat kokouksista
 • yhteistyö puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa
 • huolehtii yleisurheilujaoston maksuliikenteestä
 • tilaa palkinnot
 • tehtävä voidaan jakaa sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviin

 

 • Järjestyksenvalvonta
 • järjestysvalvonnan esimies organisoi tarvittavan henkilöstön kuhunkin tapahtumaan ja toimii heidän suoranaisena esimiehenään
 • hankkii järjestyksenvalvonnan esimiehelle varahenkilön
 • huolehtii järjestysmiesten koulutuksesta

 

 • Urheilukouluvastaava
 • organisoi urheilukoulutoiminnan yhdessä ohjaajien kanssa.
 • kerää urheilukoululaisten tiedot
 • hankkii tarvittavat välineet ja tarvikkeet
 • valvoo lisenssien maksamisen
 • hoitaa urheilukoulusta tiedottamisen ja mainostuksen

 

 • Kioskivastaava
 • hankkii kilpailuihin kioskiin tarvittavat tuotteet sekä henkilökunnan toimintaa varten.
 • toimittaa kuitit taloudesta vastaavalle.
 • hankkii varahenkilön / varahenkilöt

 

 • Tulospalvelu
 • vastaa tuloksien kirjaamisesta kirjalliseen ja sähköiseen muotoon
 • lähettää tulokset Suomen Urheiluliitolle (SUL), Tilastopajaan, Kesyn sivujen pitäjälle sekä Seutuun
 • hankkii varahenkilön

 

 • Sähköinen ajanotto
  – varaa ajanottolaitteiston
 • varmistaa laitteiston kunnon ennen kilpailuja
 • varaa tarvittavan henkilöstön ajanottoa varten
 • hankkii varahenkilön / varahenkilöt

 

 • Lähettäjä
 • vastaa kilpailujen lähetystoiminnasta
 • hankkii lähettäjän apulaisen tarvittaessa
 • hankkii varahenkilön

 

 • Kilpailuvastaava / kilpailutoimikunta
 • hakee ja organisoi kilpailut, jotka päätetään kausittain yleisurheilujaostossa.
 • ottaa vastaan ilmoittautumiset / kyselyt

 

 1. URHEILUKOULU

 

 • Urheilukoulu
 • Järjestetään yleisurheilukoulutoimintaa tarpeen mukaisesti eri ikäryhmille

 

 1. HARJOITTELUTOIMINTA

 

 • ohjatut harjoitukset pidetään Areenalla kerran viikossa keskiviikkoisin syksyllä ja keväällä
 • syksyllä, talvella ja keväällä on mahdollista käyttää omatoimiseen harjoitteluun Hurrikaanihallia, jossa on tekonurmipinta

 

 

 1. AIKUISURHEILU

 

Tällä hetkellä seura ei järjestä aikuisurheilijoille yhteisharjoituksia tai valmennusta vaan he harjoittelevat omatoimisesti.

 

 1. KILPAILUTOIMINTA

 

Kilpailutoimintaa organisoi kilpailutoimikunta, joka on kilpailujen toimeenpanija. Kilpailutoiminnalla pyritään hankkimaan seuralle varoja. Kilpailujen hakemisesta päätetään vuosittain jaostossa. Lisäksi järjestetään Eeron Cup kilpailusarja sekä kesällä viikkokisoja. Kilpailutoimikunnan jäsenet valitaan vuosittain yleisurheilujaoston tammikuun kokouksessa.

 

 1. KORVAUKSET OHJAAJILLE

 

Korvaukset ohjaajille päätetään vuosittain yleisurheilujaoston kokouksessa.

 

 1. MUUT URHEILIJOIDEN KORVAUKSET
 • Maajoukkue/kansallisella tasolla kullekin urheilijalle maksetaan kaikkia korvauksia enintään vuodessa yhteensä 1000 euroa / urheilija (sis. myös valmentajan kulut).
 • ANMJ 14-18v. -tasolla kullekin urheilijalle maksetaan kaikkia korvauksia enintään vuodessa yhteensä 400 euroa / urheilija (sis. myös valmentajan kulut).
 • Piirileiritys-tasolla kullekin urheilijalle maksetaan kaikkia korvauksia enintään vuodessa yhteensä 200 euroa / urheilija (sis. myös valmentajan kulut).
 • Aikuisurheilijoille ei makseta korvauksia yleistä tasoa vanhemmissa ikäluokissa.
 • Korvauksen saaminen edellytyksenä on osallistuminen jaoston kilpailujen järjestämiseen, talkoisiin tai muuhun jaoston vapaaehtoistoimintaan.

 

 • Leiritykset
 • Lajileirit – Maajoukkuetaso / Kansallinen taso: Urheilijan ja valmentajan kotimaan leiritys maksetaan, mutta matkustus omalla kustannuksella.
 • ANMJ 14 -18v: Urheilijan ja valmentajan leiritys maksetaan, mutta matkustus omalla kustannuksella
 • Piirileiritys 12-16v: Urheilijan leiritys maksetaan puolet mutta matkat sekä huoltajan / valmentajan kulut omalla kustannuksella.
 • Lajikarnevaalit: Yli 12v leirimaksusta maksetaan puolet, karnevaalien kilpailumaksu maksetaan, matkustus omalla kustannuksella. Korvaus maksetaan vain yhdestä karnevaalista per henkilö.
 • Yleisurheilujaosto maksaa urheilijalle vain yhden tason leirityksen esim. piirileiritys. Jos urheilija/valmentaja saa korvauksia leirityksestä muilta tahoilta, esim SUL, seura ei maksa korvausta.

 

 

 

 • Kilpailut
 • SM – kilpailut: Urheilijalle maksetaan ruokaraha 10€ / päivä, majoitus (max. 80€ /yö), kilpailumaksu sekä matkakulut (0,10€/km + 0,03€/km /lisämatkustaja)
 • Eliittikisat /maaottelukatsastukset: Urheilijalle maksetaan osallistumismaksu sekä matkakulut (0,10€/km + 0,03€/km /lisämatkustaja)
 • Tähtikisat, kansalliset kilpailut ja nuorten eliittikisat: Urheilijat omalla kustannuksella
 • Aluemestaruus, piirinmestaruus sekä sisulisäkisat: Urheilijalle maksetaan osallistumismaksut
 • Urheilijat maksavat kilpailu- ja osallistumismaksut itse, seura maksaa maksun urheilijalle tositteita vastaan.

 

 1. PALKITSEMINEN
 • Olympia, MM, EM ja PM-mitalistien palkitseminen käsitellään erikseen yleisurheilujaoston kokouksessa
 • SM-kilpailuissa menestymisestä annetaan pisteitä urheilijalle alla olevien taulukoiden mukaisesti.
 • Stipendejä maksetaan käytettävissä olevalla rahalla kunkin urheilijan keräämien pisteiden suhteessa kokonaismäärään. Yleisurheilujaoston hallituksen päättää kokouksessaan vuoden stipendeinä jaettavan summan.
 • Esimerkkejä:
  1 kilpailija saa 800p ja käytettävissä on 500e -> kilpailijalle maksetaan 500e stipendi.
  2 kilpailijasta kilpailija a saa 500p ja kilpailija b 300p, käytettävissä 800e -> maksetaan kilpailija a:lle 500e ja kilpailija b:lle 300e stipendi.
 • Sisulisäkisojen mitalistit palkitaan kauden päättäjäisissä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Yleinen sarja SM-kilpailut

Sijoitus SM-kilpailut  
  1 800 p  
2 700 p  
3 600 p  
4 500 p  
5 400 p  
6 300 p  
7 200 p  
8 100 p  

 

Taulukko 2.  22-vuotiaiden SM-kilpailut

Sijoitus SM-kilpailut  
1 500 p  
2 400 p  
3 350 p  
4 250 p  
5 200 p  
6 150 p  
7 100 p  
8 50 p  

 

Taulukko 3. 19,17 ja 16-vuotiaiden SM-kilpailut

Sijoitus SM-kilpailut  
1 500 p  
2 400 p  
3 350 p  
4 250 p  
5 200 p  
6 150 p  
7 100 p  
8 50 p  

 

Taulukko 4. 15 ja 14-vuotiaiden SM-kilpailut

Sijoitus SM-kilpailut  
1 300 p  
2 250 p  
3 200 p  
4 150 p  
5 100 p  
6 50 p  
7 0 p  
       8 0 p  

 

 

Jos urheilija käyttää kiellettyjä aineita, hän on velvollinen korvaamaan kaikki saamansa varat takaisin yleisurheilujaostolle.

 

 1. KOULUTUS JA SEURAN EDUSTUSTEHTÄVÄT

 

Seura on halukas järjestämään koulutusta ohjaajille, valmentajille ja muille seura-aktiiveille tarjoamalla SUL:n / KESY:n piirin koulutusta. Seura on valmis maksamaan koulutuksesta aiheutuneet kulut ja tarvittaessa matkakuluja, mutta koulutuksesta ja kulujen korvaamisesta on aina sovittava etukäteen yleisurheilujaoston puheenjohtajan kanssa. Myös mahdollisista seuran edustustehtävistä aiheutuvista kuluista on sovittava edellä mainitulla tavalla.